FÖNSTERPUTSNING

Borttagning av stänk, fläckar, smutsränder på fönsterytan.

Putsning av samtliga fönster, både ut- och invändigt
Putsning av fönstrets inre delar, dvs mellan fönsterrutorna.

Rengöring av listerna mellan fönsterrutorna.

Rengöring av spröjsarna på spröjsade fönsterrutor.