TRAPPSTÄDNING

 
 
Entréplan, trappuppgångar, våningsplan och källare
 
* Sopar/moppar golven.
* Avfläckar samtliga väggar.
* Damm-/fukttorkar elementen och golvlisterna.
* Rengör ledstänger, trappräcken och utsidan av sopnedkast-luckorna.
* Avfläckar anslagstavlor, glasrutor och dörr vid entrén
* Avfläckar lägenhetsdörrarna och listerna.
* Putsar samtliga fönster och entrédörrar.
* Hiss
* Sopar/moppar samtliga hissar.
* Putsar glasen.
* Rengöring av väggar och hissknappar.